Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. (2016). Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 7) . Depok: Gema Insani.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 7). Depok: Gema Insani, 2016. Text.

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 7). Depok: Gema Insani, 2016. Text.

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 7). Depok: Gema Insani, 2016. Print.