Gaya APA

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. (2013). Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 1) . Depok: Gema Insani.

Gaya Chicago

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 1). Depok: Gema Insani, 2013. Text.

Gaya MLA

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 1). Depok: Gema Insani, 2013. Text.

Gaya Turabian

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani, Abdul Hayyie. Tafsir al-Munir: aqidah, syariah, manhaj (Jilid 1). Depok: Gema Insani, 2013. Print.